Jdi na obsah Jdi na menu

Žena a měsíční cyklus

Žena a měsíční cyklus

V lunárním cyklu začíná lunární měsíc novoluním, kdy se z temnoty rodí nový měsíc, který dorůstá až do úplňku a couvá až do dalšího novoluní. (Viz www.mesicnibohyne.estranky.cz/clanky/mesic-a-lunarni-cyklus.html. Jednotlivé fáze měsíce tak působí na planetu Zemi různým způsobem ať již fyzicky, ovlivňujíc třeba výšku přílivu a odlivu, anebo energeticky či na jiných úrovních (viz www.mesicnibohyne.estranky.cz/clanky/faze-luny-a-jejich-vyznam-v-nasem-zivote.html  Měsíc obíhá kolem Země zároveň s tím, jak se Země otáčí (proto taky vidíme stále stejnou stranu (přivrácenou stranu Měsíce). Měsíc je tedy přímo propojen se Zemí.

Žena je rovněž propojena se Zemí a se zemským principem, s Matkou Zemí a tudíž i s jejím Měsícem. Stejně jako ve středu Země se nachází zemské jádro, v pomyslném středu ženského těla se nachází děloha, kde se koncentruje a uchovává energie. Taoisté nazývají tuto oblast těla spodní či dolní Tan Tien, což doslovně znamená „červené místo“, „zdroj elixíru“, „moře chi“ nebo jednoduše „energetické centrum“.

Ve chvíli, kdy se z dívky stává žena – kdy dostane svou první menstruaci – se žena svým menstruačním cyklem stává cyklickou. Měsíční – menstruační cyklus ženy má vlastně podobné fáze jako lunární cyklus. Nejdříve začne uzrávat vajíčko a tato fáze růstu kulminuje v době ovulace. Pokud nedojde k oplodnění, pak vajíčko odchází spolu s menstruační krví. Menstruační cyklus žen je často sladěn s novoluním a úplňkem, což jsou takzvané body obratu. Pokud nastane ovulace v době úplňku a menstruace v době novoluní, pak mluvíme o cyklu bílého měsíce. Pokud naopak nastane ovulace v době novoluní a menstruace v době úplňku, mluvíme o cyklu rudého měsíce.

Ve své knize Červený měsíc Miranda Gray, britská spisovatelka a umělkyně, vysvětluje, jak se během menstruačního cyklu střídají různé aspekty a archetypy ženství. Když si žena uvědomí, že v různých fázích svého cyklu chce něco jiného, pomůže jí to uvědomit si, že vlastně může mít všechno, pokud to bude chtít v té správné chvíli a nezasekne se pak v energii něčeho, co se jí třeba zrovna nevydařilo a prostě půjde dál a počká si na jiné období, na další cyklus.

Miranda Gray spojuje každou část menstruačního cyklu s ženskými archetypy – fáze preovulační charakterizuje aspekt Panny, ovulaci představuje archetyp Matky, fáze premenstruační je fází Kouzelnice (Čarodějka, Kněžka) a v menstruaci se žena projevuje jako Baba (Vědma, Moudrá žena).

Podobné aspekty se objevují i v systému Tantrajóga pro ženy - cvičení Mohenžodáro www.tantrajoga.estranky.cz/clanky/co-je-mohenzodaro_.html, jen jsou jinak pojmenované a jinak seřazené a objevují se buďto ve vyjádření individuálním anebo v kosmickém propojení s celkem.

K aspektům jsem nakreslila obrázky, které vyjadřují to, co v příslušném aspektu probíhá na energetické úrovni. I přesto, že cyklus se značí od prvního dne menstruace, kdy vlastně probíhá fáze Moudré ženy - Vědmy - Stařeny - Baby, začínám zde archetypem a aspektem Panny. Ve skutečnosti se stejně jedná o cyklus a neustále probíhající a měnící se energetické vzorce a aspekty, které jsou různým způsobem projevené či potlačené. Z toho důvodu také není žádná přesná hranice, kdy která fáze začíná a kdy končí. Stejně tak může být přechod z jedné fáze velmi rychlý i velmi pomalý, téměř nepostřehnutelný. Ale právě sledováním svého cyklu a různých projevů v něm se snažíme tyto více či méně patrné změny postřehnout, zpozorovovat, všimnout si rozdílů a vnímat a cítit je v různých úrovních našich životů.

Pozorování svého měsíčního cyklu a zapisování si do deníku nebo měsíčního kalendáře  www.mesicnibohyne.estranky.cz/clanky/mesicni-kalendar-optimisticke-zeny---mesicni-bohyne.html a provedení takové analýzy nám pak pomůže přijmout to, že se měníme a že se posouváme v časovém úseku jednoho měsíce skrz různé energetické vzorce. Pomůže nám to přijmout sebe v různých formách, přijmout svou ženskou cykličnost, přijmout své tělo za každých okolností- prostě všeobecně přijmout změny, které přichází.

Základním posunem v těchto čtyřech aspektech, které jsou dost zjevné, je posun ze světla, z projeveného, vědomého, fyzického či materiálního do tmy, do neprojeveného, nevědomého, emočního a duchovního. Tímto uspořádáním vlastně přecházíme z dynamické a vně nasměrované energie Panny a Matky do zvnitřněné energie Čarodějky a Moudré ženy.

 

Panna (Oheň)

aspekt-panny.jpgFáze preovulační

-         v tomto aspektu žena vnímá své tělo po období menstruace úplně nově - čistě - cítí obnovený zdroj energie svého těla

-       je to období, ve kterém nejvíce ze všech uvědomujeme krásu svého těla a souvisí s obdobím dospívání, kdy se dívka mění v ženu a přijímá svou ženskou cykličnost s tím, jak přijímá svou menstruaci (bloky na této úrovni pak mohou souviset s traumaty vzniklými v této době a s nepřijetím svého těla a zároveň s nepřijetím své sexuality

-       je to období, kdy si žena uvědomuje svou sílu, která pramení z jejího lůna, svou sexuální sílu a pokud se ji naučí transformovat a využívat, cítí se plná radosti, vitality, cítí se sebevědomě, sebejistě a všeobecně pociťuje i nárůst fyzické energie i mentálních a rozumových schopností

-       v tomto energetickém vzorci je žena otevřená, společenská, dynamická, sebejistá, soustředěná, odhodlaná a nezávislá,

- v energii Panny má žena takovou mladistvou bezstarostnou náladu a hravě vše zvládá, protože pociťuje sílu své sexuální energie, která jí však nezatemňuje rozum

- když si žena uvědomí, že její síla spočívá v přijetí svého těla a své sexuality jako její přirozené součásti, pak v sobě podporuje svou ženskost - někdy může ale  rozum převládnout a žena se dostává spíše do mužského projevu síly a racionálního uvažování

 

 

Matka (Voda)

aspekt-matky.jpgFáze ovulační

-         V energii tohoto archetypu se žena posouvá výš - do svého srdce a naplňuje se do té míry, že otevírá své srdce a cítí láskyplnou a něžnou energii, kterou je schopna dávat i ostatním 

-       je to období, ve kterém si žena uvědomuje propojení s proudem života, s přírodou a dokáže vnímat hluboké propojení na této úrovni s celou Zemí a pokud sama cítí důvěru a podporu Matky Země a potažmo i své vlastní matky (i svých předků), je schopná naplno procítit ženskou sílu rození, která umožňuje ženám dát Dar života.

-       v tomto archetypu se tedy žena projevuje jako milující a dávající a také pečující a tvořící, jelikož plody jejího života mohou být i výtvory, projekty, realizace nápadů, do kterých investuji svou péči.

-       k tomu, aby srdce mohlo být otevřené a proudila do něj oživující síla z ženského lůna, je potřeba procítit hlubokou vděčnost a lásku a také výživu, kterou žena dostává propojením se Zemí a s hlubokou moudrostí, kterou načerpala ve svém vlastním životě svými zkušenostmi a prožitky, ale i s dávnou moudrostí předků (matky) a silou přírody (matky Země). Pouze tak je žena schopna dávat lásku a péči jiným. Pouze když se spojí sama se sebou a bude pečovat také o sebe a podporovat svou vlastní radost ze života a půjde si za svým.

 

 

Kouzelnice – Čarodějka - Kněžka (Vzduch)

aspekt-carodejky---knezky.jpgPremenstruační fáze.

 

-         energie stoupá ze srdce nahoru a žena se obrací dovnitř, do sebe - otevírá se intuice a podporuje vnitřní zrak či vnitřní vhled, vnitřní hlas či napojení na univerzální Pravdu (jasnovidění, jasnoslyšení, jasnovědění)

-       pokud žena důvěřuje svým vlastním pocitům a dovolí si ponořit se do sebe, může pociťovat obrovské množství inspirace a tvořivého vyjádření

-      dochází k posunu energie nahoru přes krční čakru do třetího oka a žena má možnost vhledu a introspekce - pochopení univerzální Pravdy a propojení s vesmírem, s Nebem a se Zemí, s instinkty přírody

-      žena zároveň pociťuje sílu své sexuální energie, která je intenzivní a vášnivě smyslná až erotická a pudová a když si dovolí přijmout to jako její součást a pocítí právě to propojení se Zemí, pocítí svou vlastní sílu a uvědomění sebe sama - své Pravé já, své skutečné touhy a přání ve spirituální a duchovní rovině. Ve fyzické rovině si pak dovoluje tato přání vyslovit a zrealizovat.

 

Moudrá žena - Vědma  - Baba  – Stařena  (Země)

aspekt-moudre-zeny---vedmy.jpgFáze menstruace

-         energie tohoto archetypu je takovou zastřešující, neboť se v něm propojují všechny předcházející a dochází k plnému energetickému propojení - k plnému projevení propojenosti Nebe a Země, k plnému napojení na své Vyšší já či Pravé já

-      žena má potřebu stáhnout se do sebe a silně vnímá své energetické, duchovní, spirituální potřeby a úkoly a proto je to období introspekce, hledání odpovědí a nalézání indicií k tomu, co doopravdy chce a cítí propojenost se Vším, s přírodou kolem

- žena se otevírá prapůvodním instinktům a silně prožívá emoce a touží po hlubokých prožitcích lásky na sprituální úrovni

- žena je vedena k tomu, aby naslouchala svému tělu, které pociťuje úbytek fyzické energie a dynamiky a je spíše vláčné a povolené

- žena je více nad věcí, doslova se jí nechce zabývat se každodenními malichernostmi, ale na druhé straně je schopna vnímat propojení mezi vědomým a nevědomým, mezi vnitřním a vnějším, mezi minulostí a budoucností a udržuje ji to v přítomnosti

- pokud tento archetyp dominuje, projevuje se tendence žít ve snech a fantaziích

Veď si měsíční kalendář

Tyto energie může žena nejlépe cítit, pokud má přirozený cyklus (nebere hormonální antikocepci). Přijetím menstruace jako přirozeného jevu a jejím pochopením je možno se zbavit i některých negativních projevů jako jsou například premenstruační bolesti. Pokud žena převezme za sebe odpovědnost a pozoruje svůj měsíční cyklus, může dojít k pochopení toho, jak se v jejím životě projevují tyto energetické vzorce či archetypy.

 

Založ si měsíční kalendář a pozoruj svůj menstruační cyklus. Zaznamenávej si do něj různé projevy na úrovni fyzické, mentální, emoční, sexuální, spirituální.

 

Moje barevná a zjednodušená verze měsíčního kalendáře je zde:

www.mesicnibohyne.estranky.cz/clanky/mesicni-kalendar-optimisticke-zeny---mesicni-bohyne.html